Ալբերտ Պողոսյան

Ալբերտ Պողոսյանը ստացել է տնտեսագետի բակալավրի աստիճան Երևանի Պետական Համալսարանում, իսկ մագիստրոսի աստիճան ստացել է Սալֆորդի համալսարանում։ Ալբերտը թրեյներ ու բիզնես գաղափարների հեղինակ է, ով շատ է հետաքրքրված webVR-ով։ 2013թ․ սկսել է աշխատել Awesome հիմնադրամի Երևանյան մասնաճյուղում։ Ալբերտը նաև տեխնիկական բաժնի ղեկավար է Rodin-ում։

Վարպետության դասեր

Վիրտուալ Իրականություն

11 Հունիս, 2017, 13:30
Ավարտված