Արփինե Փորսուղյան

Արփինեն աշխատում է ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրում որպես Մոնիտորինգի և գնահատման պատասխանատու: Տվյալների հավաքագրման ջատագով է և վերջին տասնամյակում Հարավային Կովկասում, Կենտրոնական Ասիայում, Ռուսաստանում, Բելառուսում և ԱՄՆ-ում իր հետազոտությունների միջոցով աջակցում է տեղեկատվության վրա հիմնված քաղաքականության և ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը:

Վարպետության դասեր