Արվեստի և տեխնոլոգիաների փախազդեցությունը օրեցոր ավելի է սերտանում, արվեստը դառնում է ավելի տեխնոլոգիական: Թվանշային տեխնոլոգիաների դերը չափազանց կարևոր է դառնում   դիզայնի, երաժշտության, ֆիլմարտադրության և արվեստի այլ  բնագավառնելում: Տեխնոլոգիայի և արվեստի զուգակցման միջոցով հնարավորություն ունենք լիովին ապրել այն իրականությունը, որ տարիներ առաջ անհավանական կթվար: 

Ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով արվեստը հրաշալի գործիք է դառնում բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ իրազեկվածությունը բարձրացնելու համար: Բացի այդ, տեխնոլոգիաների ներթափանցումը արվեստի դաշտ ավելի արդյունավետ, հետևաբար առավել կայուն և բնությանը վնաս չհասցնող է դարձնում նյութերի և էներգիայի օգտագործումը:

Անտառը մարդու համար կարևոր համակարգ

26 Հունիս, 2016, 18:00
Ավարտված

Թվային կրիզիս մենեջմենթ

26 Հունիս, 2016, 16:45
Ավարտված

Տնկում ենք թարմ օդ

26 Հունիս, 2016, 12:00
Ավարտված

Աղմուկի երաժշտություն

25 Հունիս, 2016, 17:30
Ավարտված

Ստեղծագործական գործընթաց

25 Հունիս, 2016, 15:30
Ավարտված

Ինչպես մշակել դիմանկար

25 Հունիս, 2016, 13:00
Ավարտված

Ինչպե՞ս գրել կարճ պատմվածքներ

25 Հունիս, 2016, 12:30
Ավարտված

Էբրու և թանաքով նկարչություն

25 Հունիս, 2016, 10:00
Ավարտված

Թռչնադիտում

25 Հունիս, 2016, 10:00
Ավարտված