Հրանտ Խաչատրյան

Նա Երևանի Պետական Համալսարանի Ինֆորմատիկայի և Կիրառական Մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտ է, ItelinAir ընկերությունում զբաղվում է պատկերների ճանաչման խնդիրներով: YerevanNN լաբարատորիայում զբաղվում է մեքենայական ուսուցման ալգորիթմների հետազոտություններով։