Կարեն Սարգսյան

Կարեն Սարգսյանը մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու է, սակայն գրեթե չի աշխատել այդ ուղղությամբ: Արդեն 17 տարի Կարենն աշխատում է կառավարման բնագավառում և զուգահեռ գործունեություն է ծավալում հասարակական ու մասնավոր ոլորտներում:

Սոցիալական ձեռներեցությունը Կարեն Սարգսյանի կյանքի և գործունեության հիմնական ու անբաժանելի մասն է կազմում: 2008 թվականից ի վեր նա փորձում է թրեյնինգների և խորհրդատվությունների միջոցով ՍՁ գաղափարը զարգացնել մասնավոր և հասարակական ոլորտներում: Նա հանդիսանում է թրեյներ և խորհրդատու ԵՄ, ԱՄՆՄԶԳ, ՀԲ, ՇԶԳ և այլ դրամաշնորհների շրջանակներում, ինչպես նաև կրթական ծրագրերի պատասխանատու և անցկացնող CODE SE ծրագրի շրջանակներում:

Կարեն Սարգսյանը սիրում է լողալ, երգել և դաշնամուր նվագել:

Վարպետության դասեր