Լիանա Սարգսյան

Լիանա Սարգսյանն ունի բակալավրի որակավորում լեզուների և մանկավարժության և մագիստրոսի կոչում բիզնես կառավարման բնագավառներում։ Իր 18 տարվա աշխատանքային գործունեության ընթացքում նա աշխատել է տարբեր բարեգործական կազմակերպություններում։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում Լիանան աշխատում է World Vision Հայաստան կազմակերպությունում՝ որպես երիտասարդական ծրագրերի ղեկավար։

Սկսած 2014 թվականից Լիանայի մեծագույն հետաքրքրությունը երիտասարդների զարգացումն է։ Նրա մասնավոր հետաքրքրությունը նորարարական ձեռնարկատիրության գաղափարների բնագավառում ներդրումներ կատարելը և դրանք կյանքի կոչելն է։ Վերջին տարիներին World Vision Հայաստան կազմակերպությունը սկսել է Հայաստանի շրջաններում երիտասարդների կողմից նախաձեռնված սոցիալական ձեռներեցության ծրագրերի աջակցությունը։ Նրանց մոտեցումը խնդրին համակարգային է․սովորեցնում են երիտասարդներին զբաղվել գործարարությամբ, և մասնավորապես՝ սոցիալական ձեռներեցությամբ, ինչպես նաև օգնում են զարգացնել գործարար մոդելներ և ֆինանսավորում են ամենալավ ու ամենակենսունակ գաղափարները։

Վարպետության դասեր