Սուրեն Մխիթարյան

Սուրեն Մխիթարյանի ուսումնառության հիմական շրջանակն ընդգրկել են հանրային և համայնքային կառավարումը, տնտեսագիտությունը, ինչպես նաև կրթության կառավարումը։ Սուրենը աշխատել և եղել է կամավոր մի շարք բնագավառներում․ընդհանուր առմամբ ունի վեց տարվա աշխատանքային և երկու տարվա կամավորական աշխատանքի փորձ։

Ներկայումս Սուրենի հետաքրքրության հիմական ոլորտները են սոցիալական ձեռներեցությունը, ինչպես նաև ինքնազարգացումը և երիտասարդների զարգացումը ոչ ֆորմալ կրթական գործողությունների միջոցով։ Նա ղեկավարել է մի երկարաժամկետ «Համայնքային զարգացումը սոցիալական ձեռներեցության միջոցով» ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում էր Եվրոպական կոմիտեի և Ավստրիական զարգացման գործակալության կողմից։ Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպիչներն աշխատել են ոչ կառավարական կազմակերպությունների և համայնքային խմբերի հետ Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում, իրականացրել են երկարաժամկետ կրթական ծրագրեր և ապահովել են դրամաշնորհներ՝ Հայստանում 10 սոցիալական ձեռներեցությունների զարգացման նպատակով։

Վարպետության դասեր